Justitie fara secrete
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
::  Home  ::  Forum  ::  Stiri juridice  :: 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Spete

Cele mai citite spete in ultima saptamana
Ultimele spete adaugate
Cele mai bune spete

Iesire din indiviziune


AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Autorizatie. Exceptii Data publicarii: 2003-06-01
Tematica: Civil
Nota: 5

Reclamanta P. Z., prin actiunea introdusa la 27 noiembrie 1969, a chemat in judecata pe sotul sau, P. V. si Consiliul popular al municipiului Craiova, subrogat in drepturile sotului, ca urmare a confiscarii totale a averii acestuia, printre care si trei imobile, dobandite in timpul casatoriei, cu privire la care solicita iesirea din indiviziune, pentru a beneficia de cota-parte ce-i revine din aceste bunuri comune.
In cursul procesului, au fost introduse in cauza Administratia financiara a judetului Dolj, pe a carei raza teritoriala se afla bunurile urmarite, potrivit art. 43 din Decretul nr. 221/1960, precum si intreprinderea judeteana de gospodarie comunala si locativa Dolj, careia urmeaza a i se atribui - urmator partajului - bunuri imobiliare in natura, potrivit Decretului nr. 841/1964. Partajul priveste trei imobile situate in Craiova.
Reclamanta a incetat din viata in cursul procesului iar in locul acesteia au fost introdusi in proces, in calitate de mostenitori P.A., I.A. si P.D.M.
Tribunalul judetean Dolj, sectia civila, prin sentinta nr. 8 din 10 martie 1977, rejudecand cauza ca urmare a casarii unei hotarari anterioare prin care nu se verificase situatia juridica a celor trei imobile, a admis actiunea si a atribuit mostenitorilor reclamantei P. Z. imobilul din Craiova, compus din teren si constructie cu parter si etaj, precum si o camera si un garaj situate pe acelasi teren, iar statului, prin Intreprinderea judeteana de gospodarie comunala si locativa (I.J.G.C.L.) Dolj, celelalte doua imobile.
Reclamantii au fost obligati sa plateasca paratei I.J.G.C.L. Dolj suma de 46.651 lei cu titlu de sulta.
Recursurile declarate de reclamanti si parata I.J.G.C.L. Dolj impotriva sentintei de mai sus au fost respinse de catre Tribunalul Suprem, Sectia civila, prin decizia nr. 1982 din 3 noiembrie 1977.
S-a admis numai recursul paratului P. V., prin care s-a inlaturat obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.
Procurorul general a declarat prezentul recurs extraordinar impotriva hotararilor de mai sus, sustinand ca sunt nelegale, deoarece partajul a fost dispus fara autorizarea prealabila a comitetului executiv al consiliului popular, incalcandu-se dispozitiile art. 31 si 32 din Legea nr. 58/1974, despre care se afirma ca prevede aceasta obligativitate chiar si in indiviziunile existente intre proprietatea de stat si cea personala.
Recursul extraordinar este neintemeiat.
Urmeaza a fi rezolvata problema daca, in cazul partajului unei constructii, este sau nu necesara autorizatia de imparteala, dupa cum o astfel de autorizatie este sau nu ceruta de vreun act normativ.
De asemenea, se impune a se sti daca, in cazul iesirii din indiviziune cu privire la terenurile cu sau fara constructii, este, si in ce conditii, necesara autorizarea din partea organului administrativ in raport de actele normative in vigoare.
In ceea ce priveste constructiile, se constata urmatoarele:
Art. 30 alin. 1 din legea nr. 58/1974, privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, prevede ca "dobandirea terenurilor cuprinse in perimetrul construibil al localitatilor urbane si rurale se poate face numai prin mostenire legala, fiind interzisa instrainarea sau dobandirea prin acte juridice a acestor terenuri". Aceste prevederi legale reglementeaza, asadar, numai modul de dobandire a terenurilor aflate in perimetrul construibil al localitatilor urbane si rurale, in sensul ca dobandirea nu poate avea loc decat prin mostenire legala, fiind interzis orice alt mod de transmisiune a proprietatii.
Cu privire la constructii, se prevede in alineatele 2 si 3 ale aceluiasi articol ca, "in caz de instrainare" a acestora, "terenul aferent constructiei trece in proprietatea statului cu plata unei despagubiri", iar dobanditorul "va primi din partea statului, in folosinta, terenul necesar", pe durata existentei constructiei. Prin urmare, spre deosebire de dispozitiile referitoare la terenuri, textele de lege amintite nu prevad nici o ingradire cu privire la constructii, dreptul de proprietate asupra acestora putand fi dobandit pe orice cale, adica atat prin mostenire legala, cat si prin alte moduri.
Art. 31 al legii prevede ca "imparteala intre mostenitori a terenurilor, precum si instrainarea constructiilor, prevazute la art. 30, se vor putea face numai prin inscris autentic pe baza autorizarii date, dupa caz, de catre comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti sau municipale, cu respectarea normelor de sistematizare", iar in art. 32 al aceluiasi act normativ se prevede ca actele facute cu incalcarea art. 30 si 31 sunt nule de drept.
I n consecinta, potrivit dispozitiilor legii nr. 58/1974 invocate in recursul extraordinar, autorizarea prealabila a comitetului executiv al consiliului popular sau, dupa caz, a biroului executiv, este necesara, in ceea ce priveste constructiile, numai in cazul cand are loc o instrainare nu si in cazul cand este vorba de imparteala acestora.
Obligativitatea unei asemenea autorizari, pentru imparteala constructiilor nu este prevazuta nici de celelalte acte normative prin care s-a reglementat circulatia bunurilor imobiliare. Astfel, ea nu era prevazuta de Decretul nr. 221/1950, in prezent abrogat, si nu este prevazuta nici de art. 11 din Decretul nr. 144/1958, care prevede ca in localitatile in planuri de sistematizare, imparteala "terenurilor cu sau fara constructii" se poate face numai cu autorizarea prealabila a comitetului executiv al consiliului popular respectiv. Deci, indiferent daca exista sau nu constructii pe teren, autorizarea este prevazuta numai in cazul impartelii terenului, fara a se fi instituit obligativitatea autorizarii si in cazul impartelii constructiilor.
Astfel, atunci cand formarea loturilor pentru iesirea din indiviziune asupra constructiilor reclama executarea unor lucrari sau modificari asupra acestora, este necesara autorizarea organului administrativ pentru a nu se ajunge la schimbari de ordin arhitectonic care sa afecteze functionalitatea ori siguranta constructiei, astfel cum rezulta din dispozitiile decretului nr. 144/1958 si ale Legii nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatarea functionalitatii si calitatii constructiilor.
Autorizarea organului administrativ competent, in aceste situatii, este limitata numai la incuviintarea executarii lucrarilor propuse, nu si la posibilitatea iesirii din indiviziune propriu-zise, astfel ca in situatia in care se refuza autorizarea ceruta, instanta urmeaza sa dispuna partajarea in alta varianta, care sa nu necesite efectuarea de lucrari.
Cu privire la situatia terenurilor, se constata, asa cum s-a aratat, ca, potrivit textelor de lege citate, pentru imparteala acestora este necesara autorizarea organului administrativ competent.
Legea nr. 58/1974, reglementand sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, urmeaza a fi aplicata in vederea realizarii scopului propus.
In acest sens se constata, potrivit art. 1 din lege ca "sistematizarea are drept scop organizarea judicioasa a teritoriului tarii, judetelor si comunelor, a localitatilor urbane si rurale" precum si "zonarea functionala a terenului".
Asa fiind, exista un interes superior al statului de a controla imparteala terenurilor, pentru ca aceasta sa nu se faca intr-un mod care sa contravina planurilor de sistematizare.
Cum prin lichidarea starii de indiviziune se poate ajunge la modificarea planurilor existente ale terenurilor, planuri care sunt avute in vedere in cadrul operatiunilor de sistematizare, legea a instituit controlul aratat, pentru a se preveni orice modificare a acestor planuri fara autorizarea prealabila din partea organelor locale ale administratiei de stat.
Asadar, daca in vederea iesirii din indiviziune se propun lotizari prin care se modifica planul initial al terenului, prin parcelarea acestuia, este necesara, pentru motivele expuse, autorizarea respectiva. Ori de cate ori insa ca urmare a iesirii din indiviziune, nu se modifica planul initial al terenului, nu este nevoie de autorizarea aratata deoarece o asemenea modalitate de iesire din indiviziune nu afecteaza planul de sistematizare, situatia terenului ramanand neschimbata.
Dca s-ar admite ca este necesara autorizarea si in situatiile in care prin lotizarile propuse nu se parceleaza terenul, controlul ar opera cu privire la toate modurile de sistare a indiviziunii, ceea ce ar insemna sa nu se realizeze aplicarea dispozitiilor art. 728 din codul civil, potrivit carora nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune.
Astfel, prin "imparteala terenurilor" in sensul legii, nu se intelege decat parcelarea acestora si in nici un caz "iesirea din indiviziune" care nu poate fi refuzata, textul legii referindu-se deci numai la una din modalitatile de efectuare a partajului.
Deci, in cazul constructiilor, autorizarea impartelii nu este necesara. In situatia in care, in vederea impartelii, se impune efectuarea unor lucrari de modificare a constructiei, autorizarea este necesara, aceasta insa numai cu privire la modificarile arhitectonice propuse.
De asemenea, in cazul terenurilor, autorizarea nu este necesara atunci cand prin iesirea din indiviziune nu are loc o parcelare a acestora.
Cele mai sus aratate sunt deopotriva aplicabile si in cazul iesirii din indiviziune dintre stat si persoanele fizice, reglementata de Decretul nr. 841/1964.
In speta, asa cum s-a aratat, iesirea din indiviziune priveste trei imobile distincte, respectiv cladiri cu terenurile aferente, situate in Craiova, in locuri diferite, iar prin partajare s-a atribuit un imobil in totalitate reclamantilor, iar celelalte doua in totalitate statului, fara a fi necesara parcelarea vreunuia din aceste terenuri.
Cum in solutia adoptata nu se pune problema divizarii a nici unuia dintre terenuri si nici a instrainarii vreuneia dintre constructii, in mod corect s-a retinut de catre instante ca nu este necesara autorizarea prealabila din partea organului administratiei de stat, pentru efectuarea partajului.
Avand in vedere cele aratate mai sus, se constata ca hotararile pronuntate in cauza sunt temeinice si legale, urmand a fi mentinute ca atare si a se respinge astfel recursul extraordinar declarat impotriva acestora.

TRIBUNALUL SUPREM, decizia nr. 82 din 6 noiembrie 1978
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania

Alte spete

ACCIZE. APORT IN NATURA LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE
Recurs in anulare.
Contestatie in anulare.
Art. 182 Cod penal
Provocare ilegala a avortului. Ucidere din culpa
Minor parte vatamata. Despagubiri
CAZUL VASILESCU IMPOTRIVA ROMANIEI1- Hotarare nr. 5- din 22 mai 1998
Decizie nr. 185- din 25 iunie 2002
Decizie nr. 175- din 18 iunie 2002
Decizie nr. 166- din 6 iunie 2002
Decizie nr. 154- din 28 mai 2002
Decizie nr. 148- din 9 mai 2002

AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania