Justitie fara secrete
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
::  Home  ::  Forum  ::  Stiri juridice  :: 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Spete

Cele mai citite spete in ultima saptamana
Ultimele spete adaugate
Cele mai bune spete

Cheltuieli de judecata. Onorariu de avocat. Reducere. Conditii.


AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Posibilitatea instantei. Renuntare la judecata. Data publicarii: 2003-06-01
Tematica: Comercial
Nota: 4

Cheltuieli de judecata. Onorariu de avocat. Reducere. Conditii.

Posibilitatea instantei. Renuntare la judecata.

Prin incheierea din 18.06.1999, Tribunalul Bucuresti ? sectia comerciala a luat act de renuntarea reclamantului O.E.E. la solutionarea cauzei, conform art.246 C.proc.civ.
Curtea a admis, in parte, cererea paratei si a dispus obligarea reclamantului O.E.E. la plata sumei de 300.000 lei, cheltuieli de judecata catre parata S.C. ?T.D.D.D.D.? ? S.R.L. Bucuresti.
Se retine ca, in conformitate cu dispozitiile art.246 alin.(3) C.proc.civ., instanta trebuia sa oblige reclamantul la plata cheltuielilor de judecata, aceasta norma fiind imperativa si derogand de la dreptul comun in materie de cheltuieli de judecata, respectiv de la dispozitiile art.274 alin.(3) C.proc.civ.
Se sustine ca, potrivit art.274 alin.(3) C.proc.civ., instantele pot micsora cheltuielile de judecata in toate cazurile, cu o singura exceptie, respectiv cand reclamantul renunta la judecata, dupa comunicarea cererii de chemare in judecata.
Se mai sustine ca, norma din art.274 alin.(3) C.proc.civ. introduce o limita minima in raport de care se aplica dreptul de reducere, astfel ca nu se poate cobori sub onorariul minimal prevazut in tabloul avocatilor, si care este de 350.000 lei pentru o consultatie in materie civila.
Recursul este nefondat.
Din examinarea actelor de la dosar, instanta constata ca, in mod corect si legal, instanta de fond a facut aplicarea prevederilor art.274 alin.(3) C.proc.civ., in legatura cu care practica instantelor, precum si doctrina juridica considera ca, ori de cate ori se constata ca, in cadru cheltuielilor de judecata, onorariul de avocat este excesiv de mare, fata de valoarea pricinii sau de munca indeplinita de avocat, acesta se poate reduce, in cadrul operatiunii de determinare a cheltuielilor de judecata.
In baza aceluiasi contract de asistenta juridica (nr.106.253/27.01.1999), au fost emise mai multe imputerniciri avocatiale, fiind deci prestate mai multe servicii decat cele necesare apararii in cauza dosarului nr.674/1999.
Sub acest aspect, pentru renuntarea la judecarea unei cereri neevaluabile in bani, aflat la primul termen de judecata, renuntarea motivata de solutionarea altor litigii intre aceleasi parti si in legatura cu aceeasi situatie, nu se poate pretinde un onorariu de avocat in cuantum de 52.673.000 lei, cat timp cuantumul onorariului minimal stabilit in Consiliul Uniunii (art.117 din Statut) pentru reprezentare si efectuarea apararilor este de 300.000 lei.
In consecinta, in baza art.312 C.proc.civ., se va respinge recursul, ca nefondat.

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia comerciala, decizia nr.658/1999
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania

Alte spete

Succesiune. Certificat de mostenitor. Omisiunea unor bunuri.
Dobanda comerciala - Decizie nr. 437 din 4 mai 1996
Penalitati de intarziere in decontare - Decizie nr. 776 din 28 mai 1996
Specula, art. 295 lit. a C.pen. - decizia nr. 1247 din 14 august 1991
Spatiu comercial - Decizie nr. 1426 din 8 octombrie 1996
Furt calificat in paguba avutului obstesc - decizia nr. 682 din 6 iunie 1990
Pret - Decizie nr. 1577 din 25 aprilie 1996
Sechestru asigurator - Decizie nr. 1883 din 19 noiembrie 1996
Scopul asociatiei - Decizie nr. 20 din 19 ianuarie 1995
ACT JURIDIC. NULITATE DETERMINATA DE LIPSA DISCERNAMANTULUI - decizia nr.3827/2000
Contract de navlosire. - c
Contract de comision - Decizie nr. 98 din 23 februarie 1995
Majorarea capitalului social.- Decizie nr. 129 din 9 martie 1995
Bilet la ordin. Aval.
Evacuare a unei societati comerciale dintr-un spatiu comercial.
Suspendarea solutionarii cauzei. - Decizie nr. 239 din 27 aprilie 1995
CONTRACT DE INCHIRIERE - decizia nr.3113/2000
Personalitate juridica. - Decizie nr. 280 din 11 mai 1995
Lipsa calitatii procesuale - Decizie nr. 316 din 18 mai 1995

AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania