Justitie fara secrete
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
::  Home  ::  Forum  ::  Stiri juridice  :: 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Spete

Cele mai citite spete in ultima saptamana
Ultimele spete adaugate
Cele mai bune spete

Infractiunea de delapidare


AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Agent de turism. Gestionar. Corecta incadrare a faptei Data publicarii: 2003-06-01
Tematica: Penal
Nota: 0

Inculpatul M.L.M. a fost condamnat la 8 ani inchisoare, interzicerea timp de 4 ani a drepturilor prevazute in art. 64 lit. a si b cod penal si confiscarea partiala a averii pentru infractiunea de delapidare prevazuta de art. 223 alin. 2, cu aplicarea art. 41 si art. 42 cod penal.
In baza art. 2 din Decretul nr. 222/1976 s-a constatat ca pedeapsa privativa de libertate este gratiata in parte, cu 1/6, urmand ca inculpatul sa execute 6 ani si 8 luni inchisoare.
Au fost obligati inculpatul, iar in subsidiar, conform art. 30 din Legea nr. 22/1969, si partea responsabila civilmente M.I. sa plateasca partii civile Oficiul de turism al Consiliului popular al judetului Ilfov, cu titlu de despagubiri, suma de 73.755 lei si dobanda legala la aceasta suma cu incepere de la 22 aprilie 1975.
S-a retinut ca inculpatul M.L.M, in calitate de ghid, a organizat initial excursii interne, iar din octombrie 1973 a inceput sa organizeze si excursii externe, realizand 19 excursii de acest fel pana in decembrie 1974.
Admitand, contrar reglementarilor ce erau in vigoare, ca excursiile sa se efectueze fara emiterea biletelor de excursie si ca sumele incasate sa fie depuse de turisti sau colaboratorii externi direct la caseria unitatii, iar nu prin agentii de turism, oficiul de turism sus-mentionat nu a avut posibilitate sa controleze sumele depuse comparativ cu costul excursiilor decat dupa efectuarea acestora.
Profitand de aceasta situatie, inculpatul si-a asumat rolul unui agent de turism, depasind astfel atributiile ce-i reveneau in calitate de colaborator extern, situatie cunoscuta si acceptata de conducerea oficiului de turism.
In aceste conditii, inculpatul, a incasat bani de la 25 de persoane. Din sumele incasate, inculpatul a depus la casieria oficiului de turism numai 7.500 lei, iar diferenta de 73.750 lei si-a insusit-o.
Producerea prejudiciului a fost posibila si pentru ca agentul principal de turism M.I., care raspundea in cadrul oficiului de turism de excursiile externe, nu l-a controlat pe inculpat si nu a luat masurile necesare pentru inlaturarea acestuia din insarcinarea ce i se incredintase, desi fusese sesizat din timp ca inculpatul nu-si indeplinea in mod corespunzator atributiile.
Sentinta a ramas definitiva in urma respingerii recursurilor declarate de inculpat, partea civila, Oficiul judetean de turism Ilfov, si partea responsabila civilmente M.I., prin decizia nr. 2519/1976 a Tribunalului Suprem, Sectia penala.
Declarandu-se recurs extraordinar s-a sustinut ca hotararile sus-mentionate sunt vadit netemeinice si esential nelegale cu privire la solutionarea actiunii civile, deoarece s-a omis sa se examineze introducerea in cauza, ca parte responsabila civilmente, a fostului director al Oficiului judetean de turism Ilfov, T.I., care a admis ca incasarea costului excursiilor sa se faca cu incalcarea normelor legale si nu a exercitat controlul ce i-ar fi dat posibilitate sa constate ca M.I. lasa nelegal pe ghizi sa incaseze bani si lua masuri pentru realizarea excursiilor fara sa se asigure daca banii au fost depusi integral.
Tribunalul Suprem, prin decizia nr. 9 din 16 ianuarie 1978, a admis recursul extraordinar si, casand cele doua hotarari cu privire la omisiunea de a se examina introducerea in cauza a fostului director T.I., ca parte responsabila civilmente, a trimis cauza pentru rejudecare, sub acest aspect, la judecatorie.
Prin sentinta penala nr. 621/1975, Judecatoria sectorului 4 Bucuresti a obligat sa plateasca partii civile, Oficiul judetean de turism Ilfov, cu titlu de despagubiri, dupa cum urmeaza:
- pe inculpatul M.L.M. si in subsidiar partile responsabile civilmente M.I. si T.I. suma de 45.225 lei si dobanda legala la aceasta suma, cu incepere de la 22 aprilie 1975;
- pe inculpatul M.L.M. si in subsidiar partea responsabila civilmente M.I. suma de 28.530 lei si dobanda legala la aceasta suma, cu incepere de la 22 aprilie 1975.
S-a considerat ca T.I. urmeaza sa raspunda subsidiar, impreuna cu M.I., numai pentru suma de 45.225 lei, insusita de inculpat dupa data de 13 februarie 1975 cand, desi a fost sesizat in scris ca acesta folosea ilegal un chitantier si figura cu importante debite la casierie, propunandu-i-se sa sesizeze organele de militie, nu a luat nici o masura impotriva lui, iar pentru diferenta de 28.530 lei urmeaza sa raspunda subsidiar numai M.I.
Aceasta sentinta a ramas definitiva, in urma respingerii recursului declarat de partea responsabila civilmente T.I. prin decizia penala nr. 1015 din 19 septembrie 1978 Tribunalului municipiului Bucuresti, sectia a II-a penala.
Declarandu-se recurs extraordinar, s-a sustinut ca hotararile atacate sunt nelegale si netemeinice cu privire la incadrarea juridica a faptei inculpatului si a modului de solutionare a laturii civile, sustinandu-se ca, intrucat, din actele dosarului nu rezulta ca inculpatul ar fi avut imputernicire oficiala sa incaseze in perioada ianuarie-martie 1975 sume de bani pentru organizarea de excursii, in mod gresit a fost incadrata fapta sa in infractiunea de delapidare, iar pe cale de consecinta a fost angajata fara temei raspunderea O.J.T. Ilfov pentru pagubele produse excursionistilor, incat latura civila a procesului a fost rezolvata necorespunzator. Se mai sustine ca sumele ce depaseau cuantumul stabilit prin analiza de pret nu trebuiau depuse la O.J.T. Ilfov, ci urmau sa ramana asupra excursionistilor, asa incat insusirea lor oricum nu poate fi incadrata in infractiunea de delapidare si deci nu justifica angajarea avutului obstesc in legatura cu solutionarea laturii civile.
Recursul extraordinar nu este intemeiat.
Din actele dosarului rezulta neindoielnic ca instantele au retinut in mod intemeiat ca inculpatul a exercitat, cu acordul tacit al Oficiului judetean de turism, atributii de agent de turism, deci de functionar, calitate in raport de care actele indeplinite de el in legatura cu excursiile organizate sunt de gestiune, iar insusirea de catre el a sumelor incasate de la persoanele ce s-au inscris pentru acele excursii constituie infractiunea de delapidare, iar nu alta infractiune.
Asa fiind, incadrarea juridica a faptei inculpatului in infractiunea de delapidare prevazuta de art. 223 alin. 2, cu aplicarea art. 41 si art. 42 cod penal este corecta, iar pe cale de consecinta in mod just s-a dispus obligarea subsidiara a fostului agent principal de turism, M.I., si a fostului director T.I. ca parti responsabile civilmente, la plata sumelor ce reprezinta pagubele la producerea carora au contribuit prin neluarea masurilor necesare pentru controlarea inculpatului si inlaturarea lui din insarcinarea de agent de turism.

Tribunalul Suprem, decizia nr.2 din 5 ianuarie 1980
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania

Alte spete

Casatorie. Pensie pentru intretinere a copilului.
CAZUL I. DALBAN IMPOTRIVA ROMANIEI*).
Decizie nr. 222 din 11 iulie 2002
Decizie nr. 194- din 27 iunie 2002
Decizie nr. 181- din 20 iunie 2002
Decizie nr. 170- din 11 iunie 2002
Decizie nr. 156- din 30 mai 2002
Decizie nr. 147- din 9 mai 2002
Decizie nr. 142- din 30 aprilie 2002
Omor calificat
Vatamare corporala
Reintegrare in serviciu
Decizie nr. 122- din 11 aprilie 2002
Decizie nr. 115- din 11 aprilie 2002
Liberare conditionata. Omor
Decizie nr. 102 - din 26 martie 2002

AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania