Justitie fara secrete
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
::  Home  ::  Forum  ::  Stiri juridice  :: 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Spete

Cele mai citite spete in ultima saptamana
Ultimele spete adaugate
Cele mai bune spete

C. A. Bucuresti, Sectia pentru conflicte de munca si litigii de munca, dec.civ. nr.1546/2003


AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
DECIZIE DE SANCTIONARE. REVOCARE. DREPTUL ANGAJATORULUI. Data publicarii: 2005-07-22
Tematica: Muncii
Nota: 0

Prin sentinta civila nr.2935/22.07.2003 pronuntata in dosarul nr.5791/2003 de Tribunalul Bucuresti a VIII-a Civila Conflicte de Munca si Litigii de Munca s-a admis exceptia ramanerii fara obiect si s-a respins ca ramasa fara obiect contestatia formulata de IM in contradictoriu cu Corpul Gardienilor Publici al Municipiului Bucuresti.
Impotriva acestei sentinte s-a formulat recurs la data de 18.08.2003 de catre IM cu respectarea dispozitiilor art.80 din Legea nr.168/1999 si art.304 Cod procedura civila, sentinta fiind comunicata recurentului la data de 9.08.2003, conform dovezii aflate la fila 16 din dosarul de fond.
In motivele de recurs se arata urmatoarele :
Interpretand fortat dispozitiile art.969 alin.2 Cod civil, instanta constatand ca intimata nu putea sa anuleze actul sanctionator initial, acest drept revenindu-i in exclusivitate instantei de judecata, a interpretat vointa acesteia, exprimata prin noul act, ca fiind un act de revocare, neechivoc si neconditionat, cu efect retroactiv, iar in consecinta, cererea a ramas fara obiect. Avand in vedre si faput ca nu a pus in intarziere, in prealabil, pe intimata, in baza art.275 Cod procedura civila. Interpretarea data de catre instanta de fond incalca in mod vadit dispozitiunile art.295 Codul muncii. Potrivit acestui text, dispozitiile condului se intregesc cu celelalte dispozitii cuprinse in legislatia muncii si in masura in care nu sunt incompatibile cu specificiul raporturilor de munca prevazute de Codul muncii, cu dispozitile legislatiei civile. Ori, procedura de solutionare a conflictelor de munca se reglementeaza prin legi speciale (Legea nr.168/1999), conform art.290 Codul muncii, iar in ceea ce priveste actul unilateral al intimatei, decizia de sanctionare, isi produce efectele de la data comunicarii (art.268 alin.3) si poate fi contestata de salariat in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare (art.268 alin.5 si art.283 alin.1 lit.b) Codul muncii). Nicaieri in cuprinsul codului sau a legii speciale de reglementare a modului de solutionare a conflictului nu este suspendat dreptul la actiune al salariatului, acesta incepand sa curga, sub sanctiunea decaderii, din data comunicarii actului supus controlului judecatoresc.
Analizand sentinta recurata in raport de criticile formulate si din oficiu, conform art.304 ind.1 Cod procedura civila, Curtea va constata ca acestea sunt nefondate si a respinge recursul conform art.312 Cod procedura civila, considerand ca solutia pronuntata de instanta de fond este legala si temeinica.
In mod corect s-a stabilit ca printr-o solutie per a contrario si a fortiori a dispozitiilor art.969 alin. 2 Cod civil, in sensul ca actele unilaterale pot fi revocate neconditionat si nemotivat de catre emitent, instanta a apreciat ca prin decizia nr.370/14.04.2003 s-a dispus revocarea deciziei de sanctionare contestata prin prezenta actiune (revocare ce produce efecte retroactive incepand cu data la care a fost emis actul ce a fost invocat, respectiv 8.05.2003) si nu se poate dispune de catre intimata anularea deciziei de sanctionare, avand in vedere ca numai instantei de judecata ii revine competenta de a o anula ca urmare a investirii sale cu analizarea legalitatii si temeiniciei deciziei de sanctionare.
Prin urmare, intimata si-a manifestat in mod neechivoc vointa, in sensul revocarii masurii de sanctionare discipinara, respectiv a deciziei de sanctionare, revocarea producandu-si efectele retroactiv de la data emiterii actului revocat, iar nu de la o data ulterioara, intimata neputand conditiona efectele revocarii de un termen fixat unilateral. Revocarea constituie o manifestare de vointa neconditionata si integrala, iar nu partiala sub aspectul limitarii in timp a efectelor.
In ce priveste cererea contestatorului privind acordarea cheltuielilor de judecata, instnata a respins-o ca neintemeiata in temeiul art.275 Cod procedura civila, avand in vedere ca intimata a revocat masura contestata prin prezenta actiune la prima zi de infatisare, iar contestatorul nu a facut dovada ca a pus in intarziere intimata inainte de a introduce cererea de chemare in judecata, caz in care intimata ar fi putut fi obligata la plata cheltuielilor de judecata.
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania

Alte spete

Sectia comerciala si de contencios administrativ, decizia nr.349 din 5 martie 2002
Sectia comerciala si de contencios administrativ, decizia nr.1177 dn 3 septembrie 2002
C.S.J. ? Sectia comerciala, decizia nr.4041 din 11.06.2002
C.S.J.- Sectia comerciala, decizia nr.3953 din7 iunie 2002
C.S.J. ? Sectia comerciala, decizia nr.4064 din 11.06.2002
C.S.J. ? Sectia comerciala, decizia nr.3869 din05.06.2002
C.S.J.-Sectia comerciala, decizia nr.3136 din 26 aprilei 2002
Curtea de Apel Bucuresti ? Sectia a V-a comerciala,decizia civila nr.1248 din 23 octombrie 2002
C.S.J. ? Sectia comerciala, decizia nr.3055 din 24 aprilie 2002
Curtea de Conturi- Sectia jurisdicitonala, decizia nr.60 din 31 ianuarie 2003
ICSJ ? Sectia de contencios-administrativ, decizia nr.754 din 25 februarie 2003
ICSJ ? Sectia de contencios-administrativ, decizia nr.27 din 14 ianuarie 2003
ICSJ ? Sectia comerciala, decizia nr.2494 din 7 mai 2003
ICCJ-Sectia comerciala , decizia nr.5053 din 15 decembrie 2003
C. A. Bucuresti, Sectia pentru conflicte de munca si litigii de munca, dec.civ.nr.1526/2003
Curtea de Apel Pitesti, s.civ.,dec.nr.51/CD/2003
Tribuanlul Arad sentinta nr.77/2003
Tribuanlul Arad sentinta nr.712/2003
Tribunalul Hunedoara Sentinta nr.752/18.09.2003

AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania