Justitie fara secrete
::  Home  ::  Forum  ::  Stiri juridice  :: 
Spete

Cele mai citite spete in ultima saptamana
Cele mai bune spete

Ultimele spete adaugate sunt:

data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 3.5
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios adminsitrativ, decizia nr.773 din 4 septembrie 1995

CONTESTATIE IN ANULARE. GRESELI MATERIALE, NU DE FAPT.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 3.67
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.545 din 18 mai 1995

CONTESTATIE IN ANULARE. MOTIVE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 5
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.757 din 8 aprilie 1996

CONTESTATIE IN ANULARE. TERTI PERSOANE. INADMISIBLITATE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Civil
nota: 4
Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr.2086 din 12 iulie 1995

CONTESTATIE IN ANULARE. OMISIUNEA INSTANTEI DE A SE PRONUNTA ASUPRA CHELTUIELILOR DE JUDECATA.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.341 din 26 februarie 1997

CONTESTATIE IN ANULARE. CONTESTATOR CARE INVOCA GRESELI DE JUDECTA. INADMISIBILITATE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Penal
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr.631 din 14 martie 1997

CONTESTATIE IN ANULAR. PENAL. RECURS. CONDITII DE ADMISIBILITATE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Comercial
nota: 5
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.368 din 13 februarie 1997

CONTESTATIE IN ANULARE. ADMISIBILITATE. CONDITII.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 1
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.851 din 2 noiembrie 1994

CONTESTATIE IN ANULARE. NERESPECTAREA PRINCIPIULUI ORALITATII DEZBATERILOR. INADMISIBILITATE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Civil
nota: 0
Tribunalul Cluj, sentinta civila nr.1557 din 18 septembrie 1996, in ?Dreptul nr.9/1997, p.105-109

CONTESTATIE IN ANULAE. SENTINTE IMPOTRIVA CARORA NU S-A DECLARAT APEL. PROBLEMA ADMISIBILITATII CONTESTATIEI IN ANULARE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 2.67
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1067 din 23 noiembrie 1995

CONTESTATIE IN ANULARE. NEAMANAREA JUDECATII PENTRU LIPSA DE APARARE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Civil
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr.2102 din 12 iulie 1995

CONTESTATIE IN ANULARE. INCHEIERE DE STRAMUTARE
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Penal
nota: 2.5
Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr.631 din 14 martie 1996

PENAL. CONTESTATIE IN ANULARE. RECURS. ADMISIBILITATE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Civil
nota: 1
Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr.4063 din13 decembrie 1996

CONTESTATIE IN ANULARE. TERMEN. HOTARARI IREVOCABILE CARE NU SE ADUC LA INDEPLINIRE PE CALEA EXECUTARII SILITE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, Sectia de contencios administrativ, decizia nr.1112 din 12 iunie 1997

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUL BUCURESTI. DECIZIE PRIVIND CONSTRUIREA UNUI HOTEL INTR-UN PARC APARTINAND DOMENIUL PUBLIC SI AVAND VALOARE ISTORICA SI DE PATRIMONIU. DECIZIE DE NATURA A PROVOCA PREJUDICII MORALE SI ECOLOGICE SI INCALCAREA DREPTULUI LA UN MEDIU SANATOR.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1880 din 29 noiembrie 1996

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE POPULATIEI SI AGENTILOR ECONOMICI DE O REGIE AUTONOMA DE INTERES LOCAL. COMPETENTA ORGANELOR LOCALE. ACT ADMINISTRATIV. DECIZIE A CONSILIULUI JUDETEAN.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia de contencios administrativ, decizia nr.1220 din25 iunie 1997

DIRECTIA GENERALA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT. PROCES-VERBAL PRIVIND PLATA CONTRIBUTIEI LA FONDUL DE ASIGURARI PENTRU AGRICULTURA. AGENT ECONOMIC CARE DESFASOARA ACTIVITATI COMERCIALE DE IMPORT A UNOR PRODUSE AGRICOLE. LEGALITATEA ACTULUI ADMINISTRATIV.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1655 din 22 octombrie 1996

AUTORIZATIE PENTRU DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI INDEPENDENTE SAU ORGANIZATE CA ASOCIATIE FAMILIALA. COMPETENTA ORGANELOR LOCALE. ACT ADMINISTRATIV. DECIZIE A DELEGATIEI PERMANENTE A CONSILIULUI JUDETEAN PRIVIND ELIBERAREA SI ANULAREA UNOR AUTORIZATII.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 4
Curtea Supema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1635 din 17 octombrie 1996

SECRETAR AL CONSILIULUI LOCAL. ELIBERARE DIN FUNCTIE. CONTESTATIE. COMPETENTA INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1541 din 2 octombrie 1996

AUTORITATI ADMINISTATIVE. UNIVERSITATE PARTICULARA. REFUZ DE ELIBERARE A FOII MATRICOLE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 1
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1479 din 23 septembrie 1996

PERMIS DE CALATORIE GRATUITA PE CALEA FERATA. REFUZ DE ELIBERARE. PERSOANA NEVATAMATA INTR-UN DREPT RECUNOSCUT DE LEGE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 4
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1258 din 22 august 1996

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TARIF VAMAL DE IMPORT. INTAMPINARE. TERMEN DE REZOLVARE A INTAMPINARII.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.853 din 29 aprilei 1996

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. REFUZ AL MINISTERULUI JUSTITIEI DE A REZOLVA CERERI DE COMPETENTA PARCHETULUI GENERAL.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decia nr.541 din 14 martie 1996

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. COMPETENTA MATERIALA. CERTIFICAT DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI UNEI SOCIETATI COMERCIALE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 3
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.449 din7 martie 1996

ACTE EXCEPTATE DE LA CONTROLUL INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.201 din 7 februarie 1996

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. COMPETENTA MATERIALA. TITLU DE CREANTA BUGETARA.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.49 din 18 ianuarie 1996

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PERSOANA NEVATAMATA INTR-UN DREPT RECUNOSCUT DE LEGE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 4
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.816 din 18 septembrie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FOND FUNCIAR. RECONSTITUIRE DREPT DE PROPRIETATE. DOMENIU PUBLIC. TERENURI PROPRIETATE DE STAT ADMINISTRATE DE INSTITUTE DE CERCETARE. COMPETENTA TERITORIALA A COMISIILOR LOCALE DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.631 din 12 iunie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRTIV. COMPETENTA. DESPAGUBIRI.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 4.5
Curtea Superema de Justitie, secita contencios administrtiv, decizia nr.737 din 26 iulie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. COMPETENTA TERITORIALA. COMPETENTA RATIONE PERSONAE.
data intrarii: 2005-10-31
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Superma de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.548 din 22 mai 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. INEXISTENTA REFUZULUI NEJUSTIFICAT AL ORGANULUI ADMINISTRATIV DE REZOLVARE A CONTESTATIEI ADMINISTRATIVE. DAUNE DE INTARZIERE.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.932 din 9 mai 1996

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACT ADMINISTRATIV NORMATIV (HOTARARE DE GUVERN). ANULARE. INADMISIBILITATE.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.767 din 11 aprilie 1996

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGAREA INSTANTEI JUDECATORESTI DE A AVEA INITIATIVA LEGISLATIVA, DE A MODIFICA SAU COMPLETA LEGILE EXISTENTE. INADMISIBILITATE
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.749 din 18 aprilie 1996

ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TERMEN, CALCULARE PENTRU ALTE PERSOANE DECAT BENEFICIARII ACTULUI ADMINISTRATIV.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.236 din 9 martie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PERSOANA HADICAPATA. INCADRARE INTR-O CATEGORIE DE PERSOANE HANDICAPATE. CONTESTATIE.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr. 212 din 6 martie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FOND FUNCIAR. CERERE PENTRU ELIBERAREA TITLULUI DE PROPRIETATE.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.178 din 27 februarie 1995

ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV, TAXA DE TIMBRU.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.141 din 15 februarie 1995

CONFLICT DE COMPETENTA. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LITIGIU IN CURS DE DESFASURARE DIN PERIOADA ANTERIOARA INTRARII IN VIGOARE A Legii nr.29/1990.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.108 din 8 februarie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACTIUNE PREFECT IMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE ILEGALE EMISE DE PRIMARI SI DE CONSILII LOCALE SAU JUDETENE. TERMEN
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Jusitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.104 din 8 februarie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACT ADMINISTRATIV EMIS ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII NR.29/1990.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administraiv, decizia nr.310 din 24 februarie 1997

ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TERMENUL DE SESIZARE A INSTANTEI.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.302 din 20 februarie 1997

ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TARDIVITATE. TERMENUL DE UN AN PREVAZUT IN ART.5 DIN LEGEA NR.29/1990, TERMEN DE DECADRE, IAR NU DE PRESCRIPTIE.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia rn.45 din 16 ianuarie 1997

ACTE EXCEPTATE DE LA CONTROLUL INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACTIUNEA UNEI SOCIETATI COMERCIALE IMPOTRIVA DIRECTIEI MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE JUDETENE PENTRU PLATA UNOR DREPTURI BANESTI CUVENITE SALARIATILOR INDISPONIBILIZATI, INVOCAND DREPTUL SAU DE A INDISPONIBILIZA SALARIATII PROPRII. COMPETENTA JUDECATORIEI.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.692 din 22 septembrie 1994

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CERERE. HOT ARARE CARE SA TINA LOC DE ACT ADMINISTRATIV. INADMISIBILITATE.
data intrarii: 2005-10-28
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.917 din 21 noiembrie 1994

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF DE SECTIE SPITAL. COMPONENTA COMISIEI. CONTROLUL LEGALITATII ORGANIZARII SI DESFASRARII CONCURSULUI.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Civil
nota: 0
Curtea de Apel Timisoara, decizia civila nr.30/Curtea de Apel din 6 martie 1996

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACTIUNE. NESESIZAREA IN PREALABIL A EMITENTULUI ACTULUI ADMINISTRATIV A CARUI ANULARE SE CERE PRIN JUSTITIE. CONSECINTE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.416 din 19 aprilie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PROCEDURA PREALABILA. NEEFECTUAREA ACESTEIA. CONSECINTE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.737 din 26 iulie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACTIUNE. SESIZAREA INSTANTEI DOMICILIULUI PARATULUI. LEGALITATEA INVESTIRII ACESTEIA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.228 din 8 martie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACTIUNEA PENTRU ELIBERAREA TITLULUI DE PROPRIETATE DE CATRE CMISIA JUDETEANA PENTRU APLICAREA LEGII NR.18/1991. PREMATURITATEA ACTIUNII. CONSECNTE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.890 din 16 octombrie 1995

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACTE ALE DIRECTIEI GENERALE A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT JUDETENE. CONTROLUL LEGALITATII.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.548 din22 mai 1995

ACTIUNEA IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. HOTARARE PRIN CARE INSTANTA NU A RETINUT EXISTENTA REFUZULUI NEJUSTIFICAT DIN PARTEA ORGANULUI ADMINISTRATIV IN LEGATURA CU REZOLVAREA CONTESTATIEI ADMINISRATIVE. SOLUTIONAREA CERERII ACCESORII AVAND CA OBIECT PLATA DAUNELOR DE INTARZIERE. INADMISIBILITATE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1299 din 22 iulie 1997

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. HOTARARI ALE CURTII DE CONTURI ?ACTE ADMINISTRATIVE CU CARACTER JURISDICTIONAL. SOLUTIONAREA CERERILOR IMPOTRIVA ACESTOR ACTE. COMPETENTA INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1267 din 4 iulie 1996

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACT AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DATA PE BAZA UNOR CONTRACTE NULE SI PE UN TEREN CARE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC. NELEGALITATEA ACTULUI ADMINISTRATIV.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.951 din 15 mai 1996, in ?Dreptul? nr.3/1997, p.112-115

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LEGITIMARE PROCESUALA PASIVA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.932 din 9 mai 1996 in ?Dreptul? nr.1/1997, p.93-96

CONTENCIOS ADMINISTRAIV. ANULARE PE CALE DIRECTA A UNEI HOTARARI A GUVERNULUI. ACT NORMATIV. INADMISIBILITATE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Supema de Justitie, sectia de contencios administrativ, decizia nr.1327 din 3 iulie 1997

ACTIUNE PRIVIND ANULAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE AL UNEI SOCIETATI COMERCIALE ASUPRA TERENULUI. PERSOANA CARE FACE DOVADA INCALCARII DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI. INEXISTENTA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI PRIVIND TRECEREA BUNULUI IN PROPRIETATEA STATULUI IN BAZA DECRETULUI NR.111/1991. NELEGALITATEA ACTULUI ADMINISTRATIV.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia de contencios administrativ, decizia nr.1480 din 3 septembrie 1997

ACTE EXCEPTATE DE LA CONTROLUL INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV. NOTA DE CONSTATARE A DIRECTIEI JUDETENE DE CONTROL FINANCIAR A CURTII DE CONTURI PRIVIND ALINIEREA NORMELOR LEGALE REFERITOARE LA PLATA IMPOZITULUI DE PROFIT IN CAZUL UNEI SOCIETATI COMERCIALE. PROCES VERBAL AL DIRECTIEI GENERALE JUDTENE A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT CONTESTAREA DE CATRE SOCIETATEA COMERCIALA A NOTEI DE CONSTATARE, ACT CONTINAND OPINII, IAR NU A PROCESULUI VERBAL, ACT ADMINISTRATIV PRODUCATOR DE EFECTE JURIDICE CONSECINTE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia de contencios administrativ, decizia nr.1295 din 1 iulie 1997

PROCES-VERBAL AL DIRECTIEI GENERALE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE ST AT. CONSTATAREA INREGISTRARII UNOR PREJUDICII DIN VINA CONDUCATORILOR SOCIETATII COMERCIALE CONTROLATE IN SARCINA CARORA S-AU EMIS DECIZII DE IMPUTARE. NEEXISTENTA POSIBILITATII LEGALE CA SOCIETATEA COMERCIALA SA REPREZINTE PE ALEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV INTERESELE ALTORA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia de contencios administrativ, decizia nr.1258 din 30 iunie 1997

4. COMISIA DE COORDONARE, AVIZARE SI ATESTARE A JOCURILOR DE NOROC. REFUZ DE A AVIZA FAVORABIL PRACTICAREA UNOR JOCURI DE NOROC. LIPSA DOVEZII PRIVIND ORGANIZAREA UNEI EVIDENTE CONTABILE IN CONDITII DE SECURITATE SI DETINEREA UNUI SPATIU STABIL. LEGALITATEA ACTULUI ADMINISTRATIV.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrtiv, decizia nr.1027 din 16 noiembrie 1995

3. ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CERERE PRIN CARE SE SOLICITA APLICAREA DE SANCTIUNI CONDUCATORULUI AUTORITATII ADMINISTRATIVE SI OBLIGAREA ACESTUIA LA DAUNE PENTRU NEEXECUTAREA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI. DETERMINAREA OBIECTULUI CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA NUMAI DE CATRE PARTE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1112 din 6 decembrie 1995

ACTIUNE IMPOTRIVA UNEI JUDECATORII PENTRU REFUZUL DE A EFECTUA ACTELE DE EXECUTARE SILITA IN BAZA UNOR TITLURI EXECUTORII. INADMISIBILITATEA ACTIUNII.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1046 din 21 noiembrie 1995

ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR . REFUZ DE A REZOLVA O CERERE REFERITOARE LA UN DREPT. CONSTATAREA EXISTENTEI UNUI DREPT. DISTINCTII. COMPETENTA INSTANTEI DE CONTENICOS ADMINISTRATIV.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Civil
nota: 0
Curtea Constitutionala, decizia nr.127 din 23 octombrie 1996, in ?Dreptul? nr.4/1997, p.101-107

2. CONSTITUTIONALITATEA LEGILOR. CERERE DE CONSTITUIRE SAU RECONSTITUIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE. EFECTE. INCLCAREA PREVEDERILOR CONSTITUITIONALE REFERITOARE LA OCROTIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU DE MOSTENIRE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Civil
nota: 0
Curtea Constitutionala, decizi nr.100 din 2 octombrie 1995 in ?Dreptul? nr.7/1996, p.111

CONSTITUTIONALITATEA LEGILOR. LEGE TEMPORARA. DECRETUL-LEGE NR.24/1990, OCUPAREA UNEI LOCUINTE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT INAINTE DE INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.414 din 19 aprilie 1995

DECIZIE A CONSILIULUI JUDETEAN. TARIFE DE BAZA LUNARE LA CHIRIILE PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.2 din 10 ianuarie 1995v

CONSILIU JUDETEAN. ASOCIERE IN CALITAE DE MEMBRU FONDATOR LA CONSTITUIREA UNEI UNIUNI ECONOMICE REGIONALE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Penal
nota: 0
Curtea de Apel Timisoara, decizia penala nr.246/A din 17 aprilie 1995

CONFISCARE SPECIALA. NATURA JURIDICA. EXCLUDEREA SOLIDARITATII.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Penal
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr.862 din 1 iunie 1994

CONCURS DE INFRACTIUNI. INFRACTIUNE CONTINUATA. FURT. MINOR.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Penal
nota: 5
Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, deizia nr.364 din 15 februarie 1996

INFRACTIUNEA CONTINUATA. CONCURS DE INFRACTIUNI. DIFERENTIERE. DOUA TALHARII COMISE LA SCURT INTERVAL DE TIMP.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Penal
nota: 5
Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr.1142 din 10 mai 1996

COMPLICITATE. TAINUIRE. INTELEGERE PREALABILA. ELEMENTE CONSTITUTIVE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Civil
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr.204 din 23 ianuarie 1996

REGULATOR DE COMPETENTA. CONFLICT DE COMPETENTA. SESIZAREA INSTANTEI IN DREPT SA HOTARASCA ASUPRA CONFLICTULUI DE COMPETENTA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia de contencios administrativ, decizia nr.666 din 19 septembrie 1994

DECLINARE DE COMPETENTA. EXCEPTIA DE NECOMPETENTA A INSTANTEI.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Civil
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr.2191 din 14 iulie 1996

COMPETENTA MATRIALA. EXPROPRIERE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia de contencios administrativ, decizia nr.786 din 17 octombrie 1994

COMPETENTA MATERIALA. TEREN EXPROPRIAT. RESTITUIRE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Penal
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr.1044 din 1 iulie 1994

COMPETENTA MATERIALA. TALHARIE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.1240 din 16 iulie 1996

COMPETENTA TERITORIALA ALTERNATIVA. OPTIUNEA RECLAMANTULUI.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1750 din 1 noiembrie 1996

COMPETENTA MATERIALA. CONFLICT DE COMPETENTA EROARE JUDICIARA. DESPAGUBIRI.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1638 din 17 octombrie 1996

COMPETENTA MATERIALA. PERSOANE PERSECUTATE POLITIC. CALE DE ATAC.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.1608 din 14 octombrie 1996

COMPETENTA MATERIALA. IMPOZITE SI TAXE LOCALE. CONTESTATIE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, secia contencios administrativ, decizia nr.1492 din 25 septembrie 1996

COMPETENTA MATERIALA. CONFLICT DE COMPETENTA. CONTRAVENTIE. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.120 din 2 martie 1995

COMPETENTA TERITORIALA. CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTA. CONTRAVENTIE VAMALA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.116 din 2 martie 1995

COMPETENTA MATERIALA. TRIBUNAL ARBITRAL. CONVENTIE ARBITRALA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.115 din 28 februarie 1995

COMPETENTA TERITORIALA. CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTA. LITIGIU PATRIMONIAL IN CARE FIGUREAZA CA PARTE ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR NATIONALE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala decizia nr.52 din 2 februarie 1995

TERITORIALA. REGULATOR DE COMPETENTA TERITORIALA ALTERNATIVA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Penal
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr.161 din 27 ianuarie 1995

PENAL. COMPETENTA TERITORIALA. CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTA. CERERE DE LIBERARE CONDITIONATA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Civil
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr.3162 din 29 noiembrie 1994

COMPETENTA TERITORIALA ALTENATIVA. CERERE IMPOTRIVA UNEI PERSOANE JURIDICE DE DREPT PRIVAT.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Civil
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr.2844 din 27 octombrie 1994

COMPETENTA MATERIALA. CONTESTATIE. ACT DE IMPUTATIE EMIS DE O COOPERATIVA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.108 din 30 ianuarie 1996

COMPETENTA MATERIALA. REGULATOR DE COMPETENTA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.35 din 18 ianuarie 1996

COMPETENTA MATERIALA. CONVENTIE ARBITRALA. CALAUZA COMPROMISORIE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.427 din 26 aprilie 1995

COMPETENTA MATERIALA. DECLINARE DE COMPETENTA. PRETENTII BANESTI.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrtiv, decizia nr.461 din 8 martie 1996

COMPETENTA MATERIALA. CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTA. DECLARATIE DE RENUNTARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA UNUI TEREN (ACT CIVIL).
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.340 din 5 aprilie 1995

COMPETENTA. DECLINARE DE COMPETENTA. ACT DE GESTIUNE. APROBARE DATA DE GUVERN PENTRU INSTRAINAREA UNUI IMOBIL. ANULARE VANZARE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.123 din 13 februarie 1995

COMPETENTA MATERIALA. FOND FUNCIAR. ACT ADMINISTRATIV. DECIZIE A PREFECTULUI DE ANULARE A TITLULUI DE PROPRIETATE.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.121 din 13 februarie 1995

COMPETENTA MATERIALA. DECLINARE DE COMPETENTA.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.32 din 18 ianuarie 1995

CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTA. COMPETENTA MATERIALA. ACT AL COMISIEI MUNICIPALE PENTRU APLICAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR.
data intrarii: 2005-10-26
tematica: Administrativ
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr.11 din 16 ianuarie 1995

COMPETENTA MATERIALA. AJUTOR DE SOMAJ. SUSPENDAREA PLATII.
data intrarii: 2005-10-24
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.218 din22 februarei 1996

COMPETENTA MATERIALA. POPRIRE. OBLIGATII COMERCIALE.
data intrarii: 2005-10-24
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.570 din 25 aprilie 1996

COMPETENTA TERITORIALA ALTERNATIVA. OBLIGATII COMERCIALE.
data intrarii: 2005-10-24
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.593 din 26 septembrie 1995

CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTA. COMPETENTA TERITORIALA ALTERNATIVA. CERERI PRIVITOARE LA OBLIGATII COMERCIALE.
data intrarii: 2005-10-24
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr.561 din 13 iulie 1995

CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTA INTRE COLEGIUL JURISDICTIONAL AL CURTII DE CONTURI SI JUDECATORIE. COMPETENTA MATERIALA. CONTESTATIE. DECIZIE DE IMPUTARE EMISA DE O UNITATE A COOPERATIEI DE CONSUM.
data intrarii: 2005-10-24
tematica: Comercial
nota: 0
Curtea Suprema de Justitie,sectia comerciala, decizia nr.375 din 6 iunei 1995

COMPETENTA MATERIALA. CONFLICT DE COMPETENTA INTRE COMISIA DE ARBITRAJ UCECOM SI INSTANTA JUDECATOREASCA.